W celu przystąpienia jako członek do naszego Oddziału Miejskiego PTTK „Rokita” należy zgłosić się do biura w godzinach dyżuru (czwartki w godz. 15.30-17.30) przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym, z dowodem tożsamości, 2 zdjęciami legitymacyjnymi o wymiarach 3,2 x 4 cm oraz uiścić opłatę za wydanie legitymacji i składkę członkowską za bieżący rok.

Jednorazowy koszt wydania legitymacji wynosi:

  1. dla dzieci, młodzieży, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów – 10 zł.
  2. dla pozostałych osób – 15 zł.

Roczna składka członkowska wynosi:

  1. ulgowa dla dzieci, młodzieży, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów – 30 zł.
  2. normalna dla pozostałych osób – 55 zł.