2Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów
i krajoznawców. Powstało 17 grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Oddział Miejski PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym powstał w 1978 roku. Nasz Oddział aktualnie posiada ponad 350 członków. Co roku organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek górskich i krajoznawczych, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, a także wyjazdy na imprezy kulturalne do teatru, opery, operetki i filharmonii. Udział w organizowanych wycieczkach i imprezach mogą brać także osoby niezrzeszone w naszym Oddziale.
Przynależność do PTTK i udział w naszych imprezach przynoszą konkretne korzyści – krajoznawcze, wypoczynkowe
i zdrowotne. Legitymacja członkowska upoważnia do korzystania ze zniżek przy zakwaterowaniu w obiektach PTTK (schroniska, hotele, domy wycieczkowe), niektórych stacjach benzynowych, barach i sklepach ze sprzętem turystycznym. Wykaz takich placówek znajduje się na stronie http://www.pttk.pl/. Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków nie tylko podczas trwania imprez turystycznych, ale przez 24 godziny na dobę we wszystkich krajach Europy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski „ROKITA
ul. Zwycięstwa 5
56-120 Brzeg Dolny
NIP 917-12-05-400

Dyżur biura: czwartki w godz. 15.30-17.30
Telefon do biura w godz. dyżuru 71 319 79 27
Numer rachunku bankowego: 76 9583 1022 0100 0332 2001 0001

Zarząd Oddziału:
Elżbieta Węgrzynowska – prezes zarządu
Jan Chodorski – wiceprezes zarządu
Małgorzata Polc – sekretarz zarządu
Dorota Pańkowska – skarbnik zarządu
Danuta Markiewicz – członek
Urszula Wojtan – członek
Krzysztof Stanek – członek
Henryk Luchowski – członek
Władysław Pliszczyński – członek