Szanowne Koleżnanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że biuro PTTK jest czynne w każdy czwartek od godz. 15.00 do godz. 16.00.

W biurze można opłacić składkę członkowską PTTK za 2021 rok lub na rachunek bankowy Oddziału 76 9583 1022 0100 0332 2001 0001.

Wysokość rocznej składki członkowskiej w 2021 roku wynosi:

1. ulgowa dla dzieci, młodzieży, studentów do 26 roku życia – 30 zł

2. ulgowa dla emerytów i rencistów – 40 zł

3. normalna dla pozostałych osób – 65 zł

Kontakt telefoniczny w sprawie składki pod numerem 692 431 498 Dorota Pańkowska – Skarbnik

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK Brzeg Dolny